Sportfysiotherapie

De sportfysio weet wat er tijdens het sporten gebeurt in het lichaam en wat er bij een sportblessure aan de hand is.
Bij sportfysio ligt de nadruk op de behandeling van, maar ook preventie van sportblessures. Maar ook kwetsbare doelgroepen, waarbij oefentherapie en sport belangrijk is, worden door de sportfysio gezien. Denk hierbij aan ouderen, cliënten met COPD en Diabetes Mellitus type 2.

Naast revalidatie en preventie kan de sportfysiotherapeut ook een belangrijke rol spelen in het begeleiden van ‘gezonde’ sporters. Deze zogeheten performance training speelt een belangrijke rol binnen de sportfysiotherapie. Hierbij wordt een kritische sportanalyse gemaakt en worden de zwakkere schakels aangepakt om de sporter sterker/beter te maken in zijn sporttak.

Er kan worden gekozen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken welke specifiek zijn voor de desbetreffende sporttak. Er wordt sportspecifiek en functioneel getraind zodat er kan worden teruggekeerd op het oorspronkelijke sportniveau.

Sportfysiotherapie wordt dus o.a. toegepast bij:

  • Sportblessures (zoals bijv. voorste kruisband letsels of reconstructies/ hamstringproblematiek/ achillotendinopathie/ schouderproblematiek/ enkelletsels etc.);
  • Andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten;
  • Blessurepreventie advies en behandeling (zoals bijv. nociceptie training/ krachttraining/ conditietraining);
  • Advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel;
  • Sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering (performance training);
  • Kwetsbare doelgroepen zoals bijvoorbeeld mensen met COPD, Diabetes Mellitus type 2 en ouderen.

Testen en meten (om bijv. inschatting maken van evt. blessurerisico, tevens om een indruk te krijgen over het functioneringsniveau m.b.t. diverse grondmotorische eigenschappen en om een basislijn te bepalen bij doelgroepen en de groei gedurende de interventie meetbaar te maken). uwFysio beschikt over diverse testmogelijkheden. Bij dit alles wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare wetenschappelijke evidentie (best evidence).

Ontmoet uwFysio

Ons team is samengesteld uit enthousiaste fysiotherapeuten met ruime ervaring en up-to-date kennis. Voor de specialisatie sportfysiotherapie kunt u terecht bij Jasmijn.