Gasten wifi:

uwFysio Gast
Fysio_01

 

 

 

    Gelieve bij het maken van een afspraak of bij de eerste behandeling uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Zo kunnen we bij de juiste verzekering uw behandelingen declareren

Ik ben Patrick, 30 jaar, geboren en getogen in Geleen. Sportief, sociaal, empathisch en met een oprechte glimlach.

Ik ben algemeen fysiotherapeut en heb daarnaast nog verdiepingscursussen gevolgd. Ik wil u graag begeleiden bij het herstel van uw klachten!

Patrick@uwfysio.nl

uwFysio is aangesloten bij

Schoudernet Oostelijk Zuid Limburg,
Claudicationet en Chronisch Zorgnet.

Het kan zijn dat u na het behandeltraject een vragenlijst krijgt toegestuurd vanuit QDNA.

Zou u zo vriendelijk willen zijn deze in te vullen, dit gaat over hoe u de behandelingen, therapeuten en praktijk heeft ervaren.

 

 

 

Bent u ziek of verhinderd?

Indien u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren afzegt,
wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.